Đăng ký thông tin cung cấp hóa đơn cho khách lẻ

Các trường có dấu (*) là bắt buộc

Thông tin khách hàng

Thông tin xuất hóa đơn

(Khách hàng cung cấp thông tin được đăng ký trên đăng ký kinh doanh, bao gồm tên công ty đầy đủ, mã số thuế, địa chỉ đã đăng ký trên đăng ký kinh doanh bản mới nhất)


Bằng việc gửi thông tin góp ý, nghĩa là bạn đã đồng ý với Điều lệ và điều khoản của Bamboo Airways